Pågående projekt

Nybyggnation Lödde Centrum

Med start hösten 2020 kommer en nybyggnation påbörjas av drygt 200 lägenheter, med kommersiella lokaler i bottenplan, på samma plats som Lödde Centrum står på idag.

Länk till detaljplan processen hos Kävlinge kommun för nybyggnationen nedan.

Pågående detaljplanering | Kävlinge kommun (kavlinge.se)