Projekt Lödde Centrum

Utvecklingen av Lödde Centrum skapar plats för cityhandel och nya bostäder!

För en levande småstad

Lödde Centrum väntas få en helt ny design, där den befintliga centrumanläggningen omvandlas till fyra stadskvarter med 200 bostäder, gågator, torg, handel och service. Nybyggnationen ska hjälpa till att ge Löddeköpinge en mer levande småstad med ett gott serviceutbud och attraktiva boendemiljöer. Detaljplanen har blivit antagen den 13 juni 2022 och vann laga kraft i januari 2023. Nu väntar vidare planering och bygglovsansökan med målsättningen att ta första spadtaget under 2024.

Ca.200 bostäder i flerfamiljshus, lokaler för service och handel i kvarterens bottenvåningar, parkeringsmöjligheter i underjordiska garage och på markplan, samt attraktiv torgmiljö för en naturlig mötesplats och umgänge.

Lediga lokaler redan idag

Letar du lokal åt ditt företag eller verksamhet i dagsläget, samtidigt som du ser möjligheterna med att vara med i processen och utvecklingen av nya Lödde Centrum? Solkärnan erbjuder lediga lokaler på bästa läge redan idag! Ett gyllene tillfälle för dig som sedan vill vara med och forma din nya lokal i samband med nybyggnationen av Lödde Centrum. 

Som hyresgäst hos Solkärnan har du nära kontakt med oss som hyresvärd, vi är lyhörda för dina önskemål och gör allt för att skapa en så bra miljö för både dig, din verksamhet och våra gemensamma kunder. Lödde Centrums tillgänglighet och hjärta står i fokus när vi tillsammans skapar en butiks/ lokalmiljö som är anpassad efter dig och dina kunders behov.

Lödde Centrums utveckling

Lödde Centrum invigdes 1969 av byggmästare Arne Persson och gallerian har därmed både firat och fyllt sina gyllene 50år. I många år har centrat servat shoppingsugna bybor och gjort Löddeköpinges mittpunkt till en plats fylld med tjänster, handel och gemenskap.

Sedan 1988 drivs Fastighetsbolaget Solkärnan och Lödde Centrum av Arnes söner, som tillsammans arbetar för att driva och utveckla gallerian till att fortsätta vara ett personligt, modernt centra med hög service, i hjärtat av Löddeköpinge.

Sedan invigningen har gallerian byggts om och utvecklats i olika etapper för att hänga med i samhällets modernisering och för att tillgodose besökarnas behov. År 2020 tog ägarna beslutet att ännu en ny utvecklingsfas kommer att vara nödvändig för gallerian och Löddeköpinges fortsatta framväxt. Tankar kring Lödde Centrum och en än mer levande stadskärna började växa fram – för möjlighet till fortsatt god tillströmning av både kunder och nya invånare till Löddeköpinge.